Úterý, 6 června, 2023
aktualne

V červnu zbankrotovalo až 821 lidí, nejvíce v tomto roce

V červnu zbankrotovalo na Slovensku nejvíce lidí v tomto roce až 821. Je to zatím jediný měsíc v roce 2021, ve kterém byl počet bankrotů větší, než ve stejném období loňska, a to o 0,61 procenta.

V meziměsíčním srovnání bylo v červnu o 37,75 procenta více bankrotů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK).

Nejvíce zbankrotovaných bylo manželů

Ve druhém čtvrtletí 2021 zbankrotovalo 1 836 obyvatel Slovenska, při meziročním poklesu o 35,22 procenta. V porovnání s předchozím čtvrtletím je v druhé čtvrtině roku 2021 bylo více o 46,88 procenta.

„Mezi dlužníky v minulém měsíci jsme identifikovali 28 manželských párů a 6 příbuzenských vazeb. Adresu na obecním, místním nebo městském úřadě, případně na virtuální adrese mělo 112 dlužníků, což představuje 13,64 procenta z celkového počtu lidí, kteří zbankrotovaly v červnu. Zároveň byl vyhlášen konkurz na majetek 11-ti osobám, kterým soudy uložily i trest propadnutí majetku. Tyto případy však nejsou zahrnuty ve statistikách osobních bankrotů, protože s účinností od 1. ledna 2018 dlužník není oprávněn podat návrh na prohlášení konkurzu nebo k určení splátkového kalendáře, pokud je ve výkonu trestu odnětí svobody, „uvedla hlavní analytička CRIF SK Jana Marková .

Více bankrotovaly muži

Z celkového počtu osobních bankrotů vyhlášených v červnu 2021 jejich připadalo na muže 531 a na ženy 290.

Institut osobního bankrotu stále více využívají muži, v meziročním srovnání se jejich podíl na celkovém počtu osobních bankrotů zvýšil o 0,83 procentního bodu. Tento poměr žen meziročně o 0,83 procentního bodu klesl. Mezi muži, kteří zbankrotovaly v červnu, mělo 3,20 procenta dlužníků vysokoškolské vzdělání. Mezi zbankrotovaných ženami mělo vysokoškolské vzdělání 3,10% dlžníčok.

Největší skupinou dlužníků s osobními bankroty se staly spolu muži a ženy třicátníci s 29,23 procenty, za nimi těsně následovaly čtyřicátníci s podílem 29,11 procenta.

Nejvíce osobních bankrotů bylo vyhlášených v Banskobystrickém – 170 a v Nitranském kraji – 142, nejméně v Bratislavském – 31 a v Trenčínském kraji – 74.

V minulém měsíci bylo vyhlášených 811 konkurzů (98,78%) a 10 dlužníci (1,22%) se rozhodli pro oddlužení formou splátkového kalendáře. Z celkového počtu osobních bankrotů jich v červnu bylo 54 (6,58%) vyhlášených na majetek fyzických osob – podnikatelů a 767 (93,42%) na majetek nepodnikatelů. Soudy zrušily 671 konkurzů, které byly vyhlášeny v předchozích obdobích. Z nich bylo 594 zrušených pro nedostatek majetku dlužníka, což znamená, že dlužníci nezaplatili věřitelem ani jedno euro, a 77 konkurzů bylo zrušeno po splnění konečného rozvrhu výtěžku.

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles