Úterý, 7 února, 2023
aktualne

Zaměření pozemku

Možná jste se s geodetickým zaměřením pozemku doposud nesetkali, a tak netušíte, čeho se takové geodetické práce týkají, jaký je jejich postup a také na koho se můžete v případě potřeby obrátit. Všechny důležité informace naleznete v článku.

Kdy je geodetické měření nezbytné?

S geodetickým měřením pozemku se setkáte v několika následujících případech. Případ, který je ze všech nejčastější, je potřeba přesně stanovených hranic pozemku pro budoucí výstavbu domu. Dále je geometrický plán nutné znát, pokud se chystáte pozemek oplotit, zaměřit věcné břemeno anebo když potřebujete pozemek rozdělit do více částí.

Geometrický plán je nezbytným podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí. Jeho platnost je neomezená, přepracovává se pouze v při změnách na pozemku. Aby byl plán zaměření schválen, musí být jeho správnost potvrzena katastrálním úřadem.

Na koho se v případě potřeby obrátit

Činnost zaměřování vykonává geodet, kterého můžete z minulých dob znát také pod pojmenováním „zeměměřič“. Kromě geodeta můžete geodetické práce Praha poptat také u geodetické kanceláře.

Jak se zaměření pozemku provádí

Zaměření pozemku v tomto případě představuje vyhotovení polohopisného a výškopisného zaměření, které zároveň obsahuje vykreslení přesných hranic pozemku a provádí se v terénu. Do plánu jsou zahrnuty veškeré stojící domy, budovy, lomové body, hranice věcného břemene a hranice pozemku.

V neposlední řadě vezměte také v úvahu, že v případě zaměřování a vytyčování hranic bude geodet potřebovat stanovisko vlastníků okolních pozemků k nově vytyčeným hranicím. Až s jejich souhlasem bude moci nově zakreslené hranice předložit na katastrálním úřadě k zapsání.

Obraťte se na odborníky v oboru GEO-5 působící na trhu téměř 30 let. Na webových stránkách je možné zadat online poptávku, případně je možné kontaktovat je také telefonicky.

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles