Úterý, 6 června, 2023
aktualne

Odvlhčení zdiva injektážním gelem (pracovní postup)

Nedostatečnou svislou či vodorovnou hydroizolaci nebo takovou izolaci, která je poškozena v důsledku degradace použitých fólií a izolačních vrstev, lze nahradit injektážním gelem na bázi překřížených polymerů.
Aplikací nízkotlaké injektáže dochází k okamžité samovolné řetězové reakci, při které injektážní substance naváže vodu a tím vytvoří izolační hmotu přímo v kapilárním systému, která zamezuje přístup vody, resp. rozšíření vlhkosti do zdiva (1 l injektážní hmoty naváže 150 l vody).

Významnou vlastností této substance je její samovolné rozptýlení v kapilárním systému ve všech směrech vlhkého zdiva. Těsnicí gel začne okamžitě po aplikaci pohlcovat vlhkost ve zdivu až k základům. Po jeho napuštění do vyvrtaných otvorů v rastru 150 až 250 mm je ve velmi krátké době viditelný proces vysoušení vlhkého zdiva.

Tepelněizolační omítka na pórobetonové zdivo (pracovní postup)
Vysušení mokrého zdiva 03
Mokré zdivo? Vyřešíme!
Vlhkostí zasažené části zdiva nemusí být navrtány v přesném rastru, hmota díky své rozpínavosti tato místa sama vyplní. Při kontaktu s vlhkem nebo vodou začne vytvářet pozvolný tlak (od 2,5 bar) svévolně pronikající do struktury zdiva.

Těsnicí gel po aplikaci netlačí na kámen či zdivo, ale proniká do mikropórů a kapilár o velikosti až 1/1 000 mm. Nejedná se o hydrofobní prostředek určený k odizolování materiálu, ale o prostředek, který vyplňuje strukturu zdiva na bázi nejmenších kapilár, čímž odvlhčuje zdivo. Nenarušuje statiku zdiva, ale zvyšuje jeho pevnost.

Možnosti aplikace
Aplikace injektážního gelu se provádí horizontální a plošnou injektáží. Horizontální injektáž se realizuje nad terénem, ​​co nejblíže základům budovy, navrtáním otvorů (6 až 7 otvorů/ bm) v přibližné vzájemné vzdálenosti 150 až 250 mm (rozsah vzdálenosti závisí na strukturě a tloušťce zdiva). Otvory pro injektáž se vrtají pod úhlem až do 70 % tloušťky zdiva.

Do otvorů o průměru 18 mm se osadí speciální injektážní hmoždinky a tlakovou pumpou se aplikuje patentovaná substanční hmota do zdiva. Přesahující části hmoždinek se odstraní. Část hmoždinek, která zůstane ve zdivu, slouží jako těsnící zátka. Plošná injektáž se realizuje pod terénem. Vrtací schéma vytváří pravidelnou síť se vzájemnou roztečí otvorů 200 až 300 mm.

S ohledem na možnost různé struktury stavebního materiálu mohou být systém a schéma vrtání otvorů i jiné. Průměr otvorů je shodný s horizontální injektáží (18 mm). Při aplikaci plošné injektáže pod terénem se vytvoří ochranná bariéra i proti tlakové vodě z boční strany.

Co budete potřebovat: Injektážní gel, injektážní substance AXALL (spotřeba: 150 až 600 ml injektážní substance/otvor (závisí na rozsahu a míře poškození zdiva vlhkostí)
Vápenně-cementová omítka, nářadí (barevný sprej, detektor elektrických vedení, sbíjecí kladivo, ochranné pomůcky, elektrická vrtačka, vrták o průměru 18 mm, injektážní zařízení, flexi hadice, manometr, injektážní koncovka)
Samotná aplikace injektážního gelu do zdiva se realizuje pomocí speciálních injektážních ventilů, které se po aplikaci ponechávají ve zdivu. Přesahující části ventilů mimo úroveň zdiva se po aplikaci odstraní. Ve starších budovách také lze odstranit vlhkost ze zdiva nad předem zhotovenou izolací nebo pod ní (např. vlhké a zatopené sklepy, vlhké zdi a omítky ve starých schodištích apod.).

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles