Úterý, 6 června, 2023
aktualne

Podle průzkumů stále věříme zemnímu plynu i klasickým kotlům na tuhá paliva

Z průzkumu pro Slovenský plynárenský a naftový svaz vyplývá, že vytápění zemním plynem je v našich hlavách stále pevně zakořeněno.
Více než dvě třetiny dotázaných souhlasí s tím, že zemní plyn může pomoci při plnění klimatických cílů. Za největší výhody zemního plynu považujeme, že se jedná o ekologické palivo. Tvoří se při něm méně emisí a zároveň má při vytápění jednoduchou obsluhu.

Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který připravila agentura AKO pro Slovenský plynárenský a naftový svaz (SPNZ) na vzorku tisíc respondentů.

„Faktem je, že při spalování zemního plynu se netvoří téměř žádné prachové částice, čímž chráníme ovzduší a zdraví obyvatel v našich obcích. Ve srovnání s tuhými palivy se navíc při jeho spalování tvoří téměř o polovinu méně emisí CO2. Díky zemnímu plynu tak můžeme mít nejen čistší ovzduší, ale také přispívat k řešení globálních klimatických cílů. Naší výzvou však určitě zůstává postupná dekarbonizace plynu jako takového, zejména prostřednictvím obnovitelných a nízkouhlíkových plynů,“ konstatoval výkonný ředitel SPNZ Richard Kvasňovský.

Vytápění
Ve Spojeném království otestovali vytápění směsí zemního plynu a vodíku
Zemní plyn má pevné místo v hlavách Slováků
Anketa se uskutečnila v říjnu 2021. V té době se v EU diskutovalo o zařazení zemního plynu a jádra mezi udržitelné zdroje energie a ceny energií rekordně rostly.

„Lidé mají pocit, že plyn stále hraje důležitou roli. Nejen proto, že ho znají jako klasický zdroj vytápění, ale jako by se průřezem přes celý průzkum ukazovalo, že má pevné místo v hlavách Slováků,“ okomentoval ředitel společnosti AKO Václav Hřích v podcastu Otevřeně o plynu výsledky průzkumu veřejného mínění pro SPNZ.

Součástí průzkumu byly i otázky o tom, které ekologické problémy Slováků trápí nejvíc. Respondenti za nejvážnější problémy považují znečištění přírody a vod odpady, úbytek lesů, globální oteplování a znečištění ovzduší vytápěním a dopravou.

Výsledky naznačily vysokou míru důvěry v budoucnost obnovitelných a nízkouhlíkových plynů jako vodík a biometan. Jejich podíl na energetickém mixu by měl časem jen narůstat.

„Každý pátý respondent si myslí, že biometan a vodík v budoucnu mohou plně nahradit zemní plyn. Dalších 37 % dotázaných předpokládá, že budou hrát důležitou roli, ale nedokážou zcela nahradit zemní plyn. Zároveň musím říci, že téměř třetina oslovených se k tématu neuměla vyjádřit. Pokud bychom se na to podívali z širší perspektivy, aktuálně je o tom, že biometan a vodík je dokonalé řešení, přesvědčen jen každý pátý člověk. Zbytek jim dává nějaký úkol vedle zemního plynu, nebo se k tomuto tématu nedokážou vyjádřit,“ uvedl Hřích.

Kotel na tuhé palivo
Klasický kotel na dřevo podle průzkumu častěji vlastní mají nižší příjmové skupiny. | Zdroj: iStock
Rozdíly ve vytápění napříč kraji
Některé otázky v průzkumu se týkaly i vytápění. Více než polovina dotázaných je ochotna platit za energie cenu vyšší do 10 %, pokud by to vedlo ke snížení množství vypouštěných skleníkových plynů. Třetina by akceptovala až o 25% vyšší účty za energie a teplo.

Zároveň Slováci uvádějí jako výrazně nejčastější zdroj tepla na vytápění kotel na zemní plyn (59,6%). Následuje kotel na dřevo (18,4 %) a krb nebo kamna (7,1 %).

„Napříč zkoumanými socio-demografickými kategoriemi byly v této otázce zaznamenány rozdíly. Kotel na zemní plyn vlastní spíše starší respondenti. Jsou to obyvatelé Bratislavského, Trnavského a Nitranského kraje, častěji obyvatelé měst a spíše vyšší příjmové skupiny. Kotel na dřevo mají naopak častěji mladší, méně vzdělaní obyvatelé Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraje, obyvatelé venkova a spíše nižší příjmové skupiny,“ zdůraznil ředitel průzkumné agentury.

Pětina dotázaných by opětovně vytápěla dřevem nebo uhlím
Respondenti měli určit, co by pro ně bylo rozhodující v případě, kdy by nyní kupovali nový zdroj tepla. Měly ohodnotit několik vlastností na škále od 1 do 10 podle toho, za jak důležité je při vytápění považují.

Nejlépe hodnoceným atributem bylo „aby byl zdroj tepla co nejvíce ‚bezobslužný‘ a byl bezporuchový a spolehlivý při výrobě tepla“. Následoval výrok „raději výrazně vyšší počáteční cena za koupi a montáž, ale následné měsíční náklady na provoz aby byly nízké“.

„Ti, kteří mají nyní kotel na zemní plyn nebo elektrické vytápění, dávali v průměru více bodů atributu, aby zdroj tepla vyžadoval co nejméně obsluhy a byl bezporuchový a spolehlivý při výrobě tepla. Tyto vlastnosti si pravděpodobně při jejich současném zdroji tepla klíčové a jsou s nimi nejvíc spokojeni.

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles