Úterý, 6 června, 2023
aktualne

Stříkaná stěrka na betonové prefabrikáty (pracovní postup)

Na povrchu betonových prefabrikovaných dílců mohou během výroby vznikat rozličná jemná nebo hluboká hnízda, kráteríky nebo dírky. Před celoplošným nanesením stěrky je nutno větší nerovnosti na podkladu opravit.
K tomuto účelu lze také použít stříkanou stěrku, je však vhodné zpracovávat ji ručně. Při nerovnostech hlubších než 5 mm se doporučuje do vrstvy stěrky zapracovat výztužnou síťku. Po vyrovnání nerovností se nanese finální celoplošná vrstva stříkané stěrky. U tohoto typu stěrky lze zhotovit hladký povrch i při silnější vrstvě bez potřeby nanést finální vrstvu jemné stěrky.

Info o materiálu: Bílá pastovitá stěrka připravená k okamžitému použití v interiéru pomocí airless stříkacího stroje, vysokopřilnavá, bez obsahu rozpouštědel a jiných emisí, difúzně otevřená a snadno se hladí (i při tloušťce vrstvy 5 mm.
Podklad musí být suchý, nezmrzlý, pevný, soudržný, nosný, tvarově stálý, bez prachu, mastnoty, olejů, antiadhezních prostředků a jiných nečistot. Musí vyhovovat požadavkům platných norem a zpracovatelským nařízením/předpisům. Podklad se doporučuje před nanesením stříkané stěrky penetrovat vhodným penetračním nátěrem.

Penetraci se doporučuje nanést vhodným nářadím. Nejlepšího účinku je dosaženo při použití štětce. V závislosti na savosti podkladu lze penetraci zředit s vodou v poměru 1:4 (1 díl penetrace ke 4 dílům vody). Penetrace se nechá vyschnout (přibližně 6 hod.).

Co budeme potřebovat

Stříkaná stěrka (Stříkaná stěrka Durapid XL 90, spotřeba: přibližně 1,75 kg/m2, (na 1 mm tloušťky
vrstvy), pytel, 25 kg 37,02 €)

Penetrační nátěr (Hloubkový základ LF 14, spotřeba: přibližně 0,15 až 0,5 l/m2, (po smíchání, s vodou 1 : 4), kanystr 1; 2,5 a 10 l, 10 l 62,95 €)

Nářadí (špachtle, malířská štětka, štětec, váleček, ariless zařízení, plochá stěrka, plastové kbelík)

Podklad musí být suchý, nezmrzlý, pevný, soudržný, nosný, tvarově stálý, bez prachu, mastnoty, olejů, antiadhezních prostředků a jiných nečistot. Jemné trhliny a dírky se vyplní ručně stříkanou stěrkou.

Stěrka se na připravený podklad bez prachu nanese airless stříkacím zařízením v Max. tloušťce 5 mm v jednom pracovním kroku.

Stěrka nanesená na podklad se uhladí pomocí ploché stěrky.

Po vyhlazení stěrky se může přebytečný materiál vrátit do kbelíku a opětovně použít. To zajišťuje minimální ztráty materiálu.

Tip: Počet vrstev stěrky – podle typu podkladu a požadované tloušťky vrstvy se doporučuje jeden až dva nástřiky. Po zaschnutí (přibližně 48 hod.) lze povrch stěrky snadno přebrousit, příp. nástřik podle potřeby opakovat.

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles