Úterý, 6 června, 2023
aktualne

Sanační sušící omítka (aplikační postup)

Vlhkost ve stěnách a omítkách se projevuje vytvořením zasolených skvrn na povrchu omítky, odlupováním a drobením barvy, opadáváním a praskáním omítky, urychlenou tvorbou plísní a rozvojem škodlivých bakterií a zápachem. Stávající mokré omítky se doporučuje nahradit vhodným sanačním systémem.
Jednu z efektivních součástí sanačních opatření představuje sušící omítka se strukturou sestávající z pórů a úzkých kapilár, které je spojují, ale zároveň zabraňují průniku soli ze zdiva do samotné omítky. Ze zdiva propouštějí jen nechtěnou vlhkost v podobě páry.

Díky tomu nedochází k zanášení samotné omítky solí, což prodlužuje její funkčnost. Doporučení: u sanačních opatření je prvořadé snažit se odhalit příčinu vlhnutí a vhodnými opatřeními eliminovat/omezit její působení!

Info o materiálu: Sušící omítka na bázi hydraulických pojiv s vysokým obsahem difúzně otevřených mikropórů; vhodná k sanaci omítek poškozených kapilární vlhkostí ak ochraně nových staveb v prostorách vystavených vlhkosti a soli; do interiéru i exteriéru.
Zpracování omítky Suchá směs sanační omítky se smíchá s předepsaným množstvím vody (3,9 l vody/30 kg pytel). K míchání omítky je nezbytné použít spádovou míchačku. Při použití míchačky o objemu 80 l se nejlepšího výsledku dosáhne smícháním dvou pytlů sušící omítky s přibližně 7,8 l vody.

Přehled: Omítky odolné proti řasám
Nejprve se nalije do míchačky 90 % záměsové vody, do které se přidají dva pytle suché směsi omítky a míchá se přibližně dvě minuty. Po uplynutí této doby by malta měla dosáhnout lehké krémové konzistence. Pokud se tak nestane, je třeba přidat zbývajících 10% záměsové vody a maltu míchat min. 10 minut, Max. 15 minut.

Co budeme potřebovat:
Sušící omítka: Murexin Kemasan 580 spotřeba: přibližně 30 kg/m2 (na tloušťku vrstvy 20 mm), papírový pytel, 30 kg 499 Kč
Montážní malta: Rychlá fixační malta BP 33 spotřeba: přibližně 1 kg/0,7 l malty, papírové balení 2, 6, 10, 20 a 25 kg, 6 kg 199 Kč
Interiérová silikátová barva: Murexin Bioweiss SK 500 spotřeba: přibližně 0,2 až 0,25 g/m2 (na jeden nátěr), plastové kbelík 5, 15 a 25 kg, 5 kg 590 Kč nebo Murexin Supra SK 600 spotřeba: přibližně 0,1 až 0,15 l/m2 (na jeden nátěr), plastové kbelík 15 kg, 15 kg od 3.990,- Kč
Nářadí: spádová míchačka, zednická lžíce, zednická naběračka, dřevěné nebo plastové zednické hladítko.
01 | Příprava podkladu
Stávající mokré omítky, barvy a jiné nátěry se odstraní ze zdiva přibližně 0,8 až 1,0 m nad viditelnou úroveň poškození. K výšce viditelných stop vlhkosti (vlhké „mapy“) se připočte 1 až 1,5 násobek tloušťky zdiva. Do určené výšky se odstraní všechny zbytky starých omítek, vrstvy nátěrů a barev. Mezery se vyčistí od přesolené malty.

Příprava podkladu

02 | Upevnění instalací
… do hloubky min. 10 mm a drátěným kartáčem se dočistí zdivo. Prach se vyfouká. Ze stěn se odstraní všechny materiály na bázi sádry citlivé na vlhkost, kterými byly upevněny instalace, krabice nebo kabely, a nahradí se montážní maltou na bázi rychletuhnoucího cementu, která vytvrdne přibližně za 5 minut.

Upevnění instalací

03 | Aplikace sušící omítky
Přímo na vlhký, resp. předvlhčený povrch stěn se aplikuje sanační sušící omítka v tloušťce 5 až 10 mm na jednu vrstvu. Není třeba aplikovat žádný přednástřik nebo jiné vrstvy.

Další den se omítka znovu navlhčí a nanese se další vrstva omítky do požadované konečné tloušťky (u druhé a následujících vrstv lze nanést vrstvu omítky o tloušťce 10 mm), přičemž se čerstvá předchozí vrstva mírně zdrsní ozubeným hladítkem. Doporučená celková tloušťka omítky je min. 20 mm.

OD PARTNERŮ ASB

Využití recyklovatelných materiálů: Nový depozitář muzea v Pardubicích vyměnil teorii za praxi

Jak můžeme dosáhnout dobré kvality života v rámci limitů naší planety?
Aplikace sušící omítky

04 | Finální úprava
Po nanesení poslední vrstvy omítky se počká na dostatečné vysušení, resp. zavadnutí a může se finálně zahladit zafilcováním, resp. lze omítku jemně vyhladit dřevěným nebo plastovým hladítkem.

Při požadavku na hladký povrch lze aplikovat tenkou finální vrstvu (přibližně 2 mm) jemně sušící omítky. Omítku je třeba chránit před příliš rychlým vysycháním. Přibližně po třech týdnech od nanesení omítky lze nanést paropropustnou silikátovou barvu.

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles