Úterý, 6 června, 2023
aktualne

Aby byla obnova rodinného domu efektivní, vyžaduje obnovitelné zdroje energie

Aby se ambice Plánu obnovy na dotaci rodinných domů naplnily, je podle odborníků nezbytné v co nejvyšší míře využít obnovitelné zdroje energie.
Slovensko deklaruje v Plánu obnovy spolufinancovat obnovu 30 tisíc rodinných domů. Důraz je třeba klást na čtyři hlavní pilíře obnovy – zateplení pláště, zateplení střechy, výměna oken a výměna topného zařízení. Aby se však tyto ambice naplnily, je třeba co nejvíce využít obnovitelných zdrojů energie.

Při celkovém počtu téměř milionu rodinných domů se Plán obnovy týká pouze 3 % všech rodinných domů. Vzhledem k tomuto relativně nízkému procentu je proto zapotřebí maximální užitek.

To znamená zacílit na domy, které rekonstrukci potřebují nejvíce a maximalizovat jejich energetickou úspornost. Plán obnovy však určil minimální výši úspor primární energie na 30 %, což v praxi znamená, že majiteli stačí dům zateplit.

„Evropská unie dlouhodobě avizuje odklon od fosilních paliv, který se má projevit iv sektoru bydlení. Využití nejnovějších inovací a technologií, především výměna topného zařízení za obnovitelný zdroj, by tak měla být prioritou. Ostatně, dekarbonizace a zvýšení podílu OZE patří i mezi hlavní cíle Plánu obnovy,“ upozorňuje Ján Karaba, ředitel Slovenské asociace fotovoltického průmyslu a OZE (SAPI).

Nastavení zeleného trendu i na Slovensku
Na Slovensku máme dlouhodobý problém s kvalitou ovzduší, a to zejména v Banskobystrickém a Košickém kraji. Lidé topí tuhými palivy, často v nekvalitních spalovacích zařízeních. Za neustálé překračování limitů tuhých PM částic čelíme dokonce žalobě ze strany Evropské komise.

Tento problém se Slovensko snaží řešit iv Plánu obnovy, a to dotací na výměnu kotle na pevná paliva za zemní plyn. Toto řešení však není v úplném souladu s plány Evropské komise, přičemž i řada poslanců Evropského parlamentu upozornila na potřebu masivnější podpory obnovitelných zdrojů.

„Slovensko je nadprůměrně plynofikovaná země a využívání zemního plynu má u nás silné kořeny. Do budoucna je však třeba hledat nové způsoby topení a chlazení, založené na bezemisních zdrojích. Peníze z Plánu obnovy jsou skvělou šancí na nastavení opravdu zeleného trendu i na Slovensku. Nemusíme přitom vymýšlet nic nového. Využíváním OZE v teplárenství se můžeme inspirovat příklady ze zahraničí,“ říká Lucia Palmanová, koordinátorka SAPI pro politiku OZE.

Klíčovou roli budou hrát tepelná čerpadla
Podle Lucie Palmanové můžeme OZE využívat k topení a chlazení hned dvěma způsoby. Přímou přeměnou obnovitelného zdroje na teplo prostřednictvím solárních panelů nebo využíváním elektřiny z OZE k produkci tepla prostřednictvím tepelných čerpadel či elektrického ohřívače.

„Tepelná čerpadla budou hrát v teplárenství klíčovou roli. Do roku 2050 by totiž měl jejich podíl na celkové poptávce činit 27 %. V rámci EU se počítá s instalací přes 80 milionů tepelných čerpadel,“ uzavírá Lucia Palmanová.

Z výsledků průzkumu přitom vyplývá, že lidé na Slovensku mají zájem využívat obnovitelné zdroje ve svých domácnostech. Mnohým dokonce nevadí vzít si k tomuto účelu od banky zelenou hypotéku, protože si uvědomují návratnost a efektivitu zelených řešení. Většina obyvatelstva však přesto nemá dostatek informací, aby se uměla zodpovědně rozhodnout a neuchýlila se k řešením, která jsou možná levná dnes, ale v budoucnu je násobně proplatí.

Pozornost a finance z Plánu obnovy by tak podle SAPI měly směřovat i na zvyšování informovanosti a zájmu obyvatel.

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

spot_img

Related Articles